Natalia's On Cafe - Tense, Nervous, Natalia?

Artbestämning av fladdermöss

Posted Nov. 18, 2015, 10:20 p.m. By natalia

Jag har varit på några fladdermössexkursioner. Dels under min utbildning och en exkursion som anordnades av naturhistoriska museet. Fladdermöss är nattaktiva och därför svåra att se därför behöver man lyssna på ljudet dom utstöter. Ja det är inte så lätt som man kan tro för det är inget man hör med hörseln eftersom fladdermössen använder sig om ekolokalisering. Ekolokaliseringen sker genom att fladdermusen skriker med en mycket hög frekvens, långt över vad människans öron förmår uppfatta. Därför har man en lite apparat som tar upp de olika frekvenserna och omvandlar det till ett hörbart knatter.