Natalia's On Cafe - Tense, Nervous, Natalia?

Duktiga italienare

Posted Feb. 15, 2015, 7:32 a.m. By natalia Tags: Allmänt

Stenslipning har anor från Italien. I Milano fanns flera men som hade stenslipning som levebröd. De lärde sina söner till yrket, som i sin tur förde det vidare till sin avkomma. Många emigrerade till andra länder där det sedan utförde yrket de lärd sig i sitt hemland. Vissa blev riktigt kända och fick arbete som stensnidare. De kunde samarbeta med guldsmeder för att göra magnifika pjäser. Idag kan man få se sådana på antikaffärer eller auktioner. Det är kulturarv som vi får värna om. Hantverk som sådan håller på att försvinna, för vi gör saker maskinellt. Hatten av till dessa duktiga konstnärer.